Ons Laboratorium

Het laboratorium werd uitgerust met alle moderne apparatuur , teneinde zowel proeven op de werf als in het laboratorium zelf, snel en met de meeste zorg te kunnen uitvoeren.

Ons laboratorium beschikt over de apparatuur en de know how voor het onderzoek en het uitvoeren van proeven op volgende grondstoffen, bouwmaterialen en afgewerkte producten :

IN HET LABORATORIUM

 • grond, zand en fijne granulaten
 • steenslag en grind
 • breekpuingranulaten
 • mortels
 • beton en agglomeraten met cement
 • mager beton
 • zandcement
 • koolwaterstofprodukten 
 • koolwaterstofverhardingen
 • metselwerkmaterialen
 • keramiektegels voor vloer- en wandbekledingen
 • betonbuizen, gresbuizen, P.V.C.-buizen
 • geprefabriceerde betonproducten zoals boordstenen, watergreppels, 
 • kantstroken, stootbanden, betontegels, betonstraatstenen, 
 • betonmetselstenen, gevelstenen, welfsels,…
 • cellenbeton
 • geotextielen
 • rubberringen
 • natuursteen

IN SITU

 • Boren van kernen uit bestaande wegverharding, betonvloeren, muren, …
 • Verdichtingscontrole van funderingen, ophogingen, aanvullingen, wegzaten,...
 • Plaatbelastingsproeven
 • C.B.R.-proeven
 • Ontname van volumeringen
 • Dynamische penetratieproeven
 • Statische penetratieproeven
 • Rioleringsinspectie met video-camera
 • Dichtheidscontrole van gecoate of met PE en PVC beklede inspectieputten, 
 • pompputten,…
 • Hechtsterkte mortel


LABOREX is zodanig gestructureerd dat met de nodige vakkennis, flexibiliteit en snelheid van uitvoering steeds aan uw wensen kan voldaan worden.