Mechanische sonderingen CPT-M

Bij het mechanisch sonderen wordt een sondeerstaaf door middel van een hydraulische vijzel in de grond gedreven.

De statisch in de grond gedrukte buizen maken het mogelijk de conus- of puntweerstand qc en de totale indrukkracht Qst afzonderlijk te meten.

De bekomen waarden worden weergegeven in grafiek- en tabelvorm.