Elektrische Sonderingen CPT-E

Bij het elektrisch sonderen wordt de conusweerstand qc en de plaatselijke wrijvingsweerstand fs in de sondeerpunt elektrisch gemeten.
Uit deze gegevens wordt het wrijvingsgetal Rf afgeleid.

De bekomen waarden worden eveneens weergegeven in grafiek- en tabelvorm.