Grondmechanisch onderzoek

Bij elk ontwerp van de funderingen van een bouwconstructie is het belangrijk volgende karakteristieken van de ondergrond te kennen :

1. de aard van de grondlagen met inbegrip van de aanwezigheid van grondwater
2. de dikte van deze lagen
3. hun verloop
4. hun mechanische karakteristieken

100_0046web