Grondverzet - Technisch Verslag

Voor een grondverzet groter dan 250 m³ is de opmaak van een technisch verslag verplicht.

Het technisch verslag heeft als doel de milieuhygiënische kwaliteit van de uitgegraven of uit te graven bodem te bepalen.