Sanering

In deze fase wordt effectief overgegaan tot de sanering van het terrein.