Oriënterend Bodemonderzoek

Dit bodemonderzoek heeft tot doel door een voorstudie, een beperktemonstername- en analysecampagne uit te maken of er ernstige aanwijzingenzijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging op bepaaldegronden.

Een oriënterend bodemonderzoek dient uitgevoerd in volgende gevallen:
- bij overdracht van een terrein waarop een inrichting gevestigd is of was,opgenomen in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreinigingkunnen veroorzaken
- bij sluiting van een inrichting of stopzetting van een activiteit opgenomenin de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnenveroorzaken
- bedrijven opgenomen op de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreinigingkunnen veroorzaken viagraspills.com. Dit onderzoek dient periodiek uitgevoerd.