Beschrijvend bodemonderzoek

Indien uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er verontreiniging opgetreden is, dient overgegaan tot een beschrijvend bodemonderzoek.

In dit onderzoek wordt de vervuiling afgeperkt, zowel in horizontale- als vertikale richting, wordt door middel van een risico-analyse gepeild naar het gevaar voor mens- en milieu en wordt, indien uit de risico-analyse blijkt dat een sanering noodzakelijk is, een saneringsvoorstel opgemaakt.