Home

Laborex groep nv is een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoeks- en controlelaboratorium.

Laborex werd opgericht met als doelstelling het uitoefenen van controles op werken en materialen die verband houden met burgerlijke bouwkunde in al haar aspecten, zowel voor private als publieke doeleinden, daarin begrepen grondmechanica, voorstudie en experimenteel onderzoek. Het uitvoeren en interpreteren van grondonderzoeken met laboratoriumproeven in verband met milieustudies, hydrologie, en inzonderheid de onderzoeken te doen in het kader van de wetgeving op de bodemsanering.

In deze hoedanigheid beschikt LABOREX over meer dan 30 jaar ervaring en dit voor onderzoeken en controles op bouwmaterialen en werven in opdracht van de Federale Overheidsdienst, de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Provinciebesturen, Gemeentebesturen, Aquafin, Infrabel, Tuc Rail, Eurostation,  Brussels Airport en talrijke bedrijven en particulieren.

Dank zij onze doorgedreven zorg voor kwaliteit en klantgerichtheid heeft ons laboratorium eveneens een BELAC-accreditatie (NBN EN ISO 17025) verworven en dit voor een aanzienlijk gamma proefmethodes.

BELAC-logo